Felanmälan

 

 

Fel i din bostad eller i din fastighet anmäler du via Mina sidor eller mail till info@goingehem.se. För att felet ska kunna avhjälpas så snabbt som möjligt är det viktigt att du lämnar en noggrann beskrivning av felet

Det går också bra att ringa till 044-775 25 50. Felanmälan per telefon är öppen under vardagar, mellan klockan 09:30-12:00. 

Akuta fel

Akuta fel som inträffar utanför Göingehems öppettider och som måste åtgärdas omedelbart för att skydda fastighet eller person, till exempel stora vattenläckor eller person fast i hiss, ska anmälas till Securitas på 010-470 52 52. 

Tub- eller huvudnyckel

Du behöver inte vara hemma för vi ska kunna åtgärda fel i din bostad. En förutsättning är dock att du då har lämnat ditt godkännande om att vi får använda tub- eller huvudnyckel för att gå in i lägenheten.

Om du har en nyckeltub på din lägenhetsdörr hänger du en reservnyckel i kedjan på denna för att vi ska komma in. Nyckeln ska hänga ensam, utan nyckelring 

Bomkörningsavgift

Du som hyresgäst kan bli debiterad en så kallad bomkörningsavgift på 500 kronor.

Avgiften tas ut om du har bokat en tid med en reparatör eller entreprenör men inte är på plats vid avtalad tid, eller om du har uppgett att tubnyckel får användas men nyckel saknas i tuben. Du kan även bli debiterad avgiften i särskilda fall då du på något sätt har förhindrat felet från att bli avhjälpt, till exempel om du blivit ombedd att flytta möbler inför reparationen men inte gjort detta.