Trygghetsjour

Göingehem har nu ingått avtal med Securitas vad avser trygghetsjour. Det betyder att du som hyresgäst har möjlighet att ringa 010-470 52 52 på alla tider utanför kontorstid om det skulle uppstå störningar som går utanför vad som kan anses vara acceptabelt. Securitas skickar då ut en vaktpatrull från Safepartner i Osby som söker upp den störande och ber vederbörande att upphöra med störningen. Dagen efter erhåller Göingehem rapport på det inträffade för att därefter ta kontakt med den störande hyresgästen.

Du måste uppge eget namn och adress till larmcentralen, men Göingehem kommer inte att föra dessa uppgifter vidare till den som stört.

Toleranströskel

Det är dock viktigt att komma ihåg att man som hyresgäst måste tåla mindre störningar när man bor i en flerfamiljsfastighet. Exempel på det kan vara

· Spolande kranar eller duschande

· Spring på golvet

· Samtal i trapphuset

Larmcentralen gör en egen bedömning på vad som kan anses vara störningar som går utöver gränsen.

Inte acceptabla störningar

Som hyresgäst måste man visa hänsyn till sina grannar. Beteenden som inte är acceptabla kan vara

· Skällande hund

· Hög musik eller TV

· Träskor på golv

· Ommöblering mitt i natten

· Stökiga grillpartyn på gården

· Skrik och skrän

· Smällande i dörrar

· Obehörig person i fastighet

Det finns även en utbredd missuppfattning att det mesta är OK mellan 7-22. Det är felaktigt! Normal hänsyn ska visas dygnet runt.

Skadestånd utkrävs

En utryckning kostar Göingehem 1.200:- per timme. Om vaktbolaget på plats konstaterar en störning kommer den störande att krävas på det belopp som störningen medfört.

Risk för vräkning

Vid upprepade störningar eller enstaka störning av mycket grov natur riskerar den störande att bli uppsagd. Förutom att man då förlorar sin bostad är även avhysningsprocessen förenad med kostnad som drabbar den störande.

Östra Göinge har redan idag hög trygghet

Göingehem får betydlig färre störningsrapporter än på många andra håll och de vi får beror ofta på oförstånd. Vi vill att det ska fortsätta så och inför därför Trygghetsjouren som en försiktighetsåtgärd och som ett exempel på en ständigt utökad service till er hyresgäster.