Andrahandsuthyrning

 

En hyresgäst upplåter sin lägenhet i andra hand om han eller hon låter någon annan använda lägenheten självständigt.

Hyresgästen måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också när han eller hon lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin hyreslägenhet utan lov riskerar att förlora den.

Den som ska upplåta bara en del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver inte fråga hyresvärden om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt.

Vem har ansvaret för lägenheten under andrahandsuthyrningen?

Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna.

Även om andrahandshyresgästen har bott en längre tid i lägenheten har han eller hon inte rätt att ta över förstahandskontraktet.

För ett godkännande

För att få godkännande till att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste man uppge godtagbara skäl som är:

  • Provboende som sambo
  • Anställning på annan ort, ej pendlingsavstånd
  • Studier på annan ort, ej pendlingsavstånd

Intyg skall kunna uppvisas. Andrahandsuthyrningen godkänns endast under ett år därefter är det förstahands innehavaren som bor i lägenheten eller skall det ske en skriftlig uppsägning av lägenheten av förstahandskontraktet.

 

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

 

 

 

Blankett för att ansöka om andrahandsuthyrning hittar du längst ner på sidan.