Sopsortering

Visst sorterar du dina sopor?

Det är viktigt att du sorterar dina sopor rätt av både miljöskäl och för att spara pengar. Vi har källsortering i alla våra områden. Miljön omfattar allt och berör oss alla. Därför är det bra att vi kan hjälpas åt att källsortera vårt avfall.

Från och med 2018 betalar vi felsorteringsavgift för varje sopkärl som är felsorterat. Det kostar oss 950 kr plus sorteringskostnad per kärl. När ett kärl är felsorterat tömmer inte ordinarie bil det utan det kommer en separat bil och hämtar det felsorterade kärlet. Kärlet körs till Kattarp där det sorteras för hand av personalen. 

Har du några grovsopor som du vill bli av med? Ring ÖGRAB´s kundtjänst så hämtar de grovsoporna. Telefonnummer 044-7905990.

 

Sortera rätt - spara pengar!

 

Sopsorteringsguide

Sopsorteringsguide engelska

Sopsorteringsguide arabiska

Här kan du läsa om källsortering på Ögrabs hemsida.