Stambyte

 

Stambyte – ett nödvändigt ont

Buller, stök och bök. Ett stambyte är påfrestande men avgörande för att trygga fastighetens, och den egna lägenhetens, skick.

  

Flera av Göingehems hus är över 40 år gamla och i takt med att husen åldras ökar risken för allvarliga fukt- och vattenskador. För att förebygga och avhjälpa denna typ av skador genomförs stambyten. 

Under ett stambyte byts alla rör och ledningar som transporterar tapp- och avloppsvatten ut. I samband med renoveringen höjs även standarden i badrummet. Äldre ytskikt på väggar och golv ersätts av nya väggmattor eller kakel- och klinkersplatter. Det monteras också in nytt porslin, en elektrisk handdukstork och ny badrumsinredning. Även säker el installeras. 

 
Vanliga frågor och svar

 

Hur lång tid tar det?

Målsättningen är att arbetet i respektive lägenhet ska ta högst 4 veckor. Tidsplanen kan dock förändras. Bakom en vägg kan det till exempel finnas fukt och då måste detta torka innan arbetet kan fortsätta. 

Blir det mycket störningar?

Ja, stambyten är stökiga och bökiga. Till exempel ska ytskikten och inredningen i badrummet rivas ner till betongen. Detta låter och dammar mycket. 

Hur blir det med dusch och toalett?

En provisorisk dusch och toalett anordnas på plats. Lösningarna för detta skiljer sig dock från gång till gång. Ibland monteras en toalett och duschkabin i källaren, ibland sätts en barack rustad för sanitära ändamål på gården. 

Blir jag utan vatten i lägenheten?

I badrummet kommer det inte finnas någon tillgång till rinnande vatten under arbetets gång. I perioder kan också vattentillförseln i köket behöva stängas av. Hantverkarna försöker då om möjligt att lösa vattentillgången på annat sätt, till exempel genom att dra in rinnande vatten till trapphuset. 

Hur kommer ni in i lägenheten?

Under tiden som arbetet pågår i lägenheten används tub- eller huvudnyckel. Tubnyckeln svarar hyresgästen för att fästa på dörren. 

Har jag rätt till en ersättningslägenhet om jag är hjärtsjuk, lider av astma eller annat?

Nej, vi erbjuder inga ersättningslägenheter då kostnaderna för att på egen hand ordna en sådan ingår i hyresreduktionen som du erhåller.

Får jag någon ersättning?

Ja, ersättningen omfattar en hyresreduktion på 40 procent och beräknas på den tid som arbetet har pågått i den egna lägenheten. Ersättningen är framförhandlad med Hyresgästföreningen och utbetalas när arbetet är klart och slutbesiktningen är gjord. 

Vad händer om jag motsätter mig renoveringen?

Vi på Göingehem är skyldiga att få in skriftliga godkännanden från varje hyresgäst. Om detta inte lyckas nödgas vi att gå till Hyresnämnden och yrka på att vi får ett sådant medgivande. 

Vad behöver jag täcka för i lägenheten?

Hantverkarna kommer att utföra provisoriska lösningar för att i största möjliga mån förhindra dammspridning och liknande. Till exempel hängs det upp plastskynken i dörröppningarna. Dock behöver man räkna med att det under, och efter, arbetet erfordras egna städinsatser. 

Behöver jag förbereda något?

Ja, innan arbetet kan sättas igång behöver du ha tömt badrum och hall från föremål. Om du har satt in fast inredning, till exempel ett eget badrumsskåp, måste du meddela hantverkarna om du vill behålla detta. I köket behöver det också tömmas under, och i närheten av, köksvasken. 

Vilka arbetstider tillämpas?

Arbetet pågår under dagtid, vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00. Bildningsarbete sker dock aldrig före klockan 08:00.

 

Vart vänder jag mig om det uppstår ouförutsedda problem?

Kontakta Kent Göstasson, 044-775 25 25 eller Frida Hansson,  044- 775 25 05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek