Utelåsning

Tyvärr kan vi inte hjälpa dig om du låst dig ute utan vi hänvisar dig till en låssmed.

Tänk på att ha en reservnyckel hos någon anhörig/vän.