Utelåsning

 

Om du har låst dig ute kan du ringa vårt journummer hos Securitas tel 010-470 52 52 och be om låsöppning. Securitas kontaktar därefter Safepartner som kommer och hjälper dig.   

   
För att öppning skall ske krävs

  • att du kan styrka din identitet och att du står på hyreskontraktet.
  • att Saftepartner vid kontroll ser att ditt namn och personnummer stämmer med hyreskontaktet innan de åker ut.
  • att legitimation visas för Safepartner innan öppning sker.
  • avgiften för låsöppning är 3.500 kr och faktureras av Göingehem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvara en reservnyckel hos en släkting eller vän för att slippa onödiga kostnader om du råkar låsa dig ute!