Systematisk hyressättning

 

Genom att du betalar din hyra varje månad ser vi till att du har ett tryggt och trivsamt boende. Vi underhåller fastigheten och utemiljön, ser till att du har fungerande kyl, frys och spis med mera. Om någonting inte fungerar i din lägenhet finns vi till för att hjälpa dig!

Göingehems verksamhet bygger på intäkter från hyrorna. Största delen av intäkterna går till underhåll som exempelvis målning, takbyten, fasadrenovering samt driftskostnader som el, värme, vatten och sophämtning.

Hyressättning

Tillsammans med Hyresgästföreningen, som företräder dig som hyresgäst, förhandlas hyrorna för Göingehems lägenheter fram. Från och med den 1 januari 2019 har vi en ny hyressättningsmodell. Den nya modellen har tagits fram i samarbete med Hyresgästföreningen. Den nya modellen ska ge en mer enhetlig och transparent hyressättning.

Syftet med modellen är att du som hyresgäst ska betala rätt hyra för din lägenhet. Det innebär att hyran sätts utifrån olika egenskaper och kvaliteter i fastigheten och lägenheten.

Tidigare har en fastighets byggnadsår haft stor betydelse för hyresnivån. Detta har medfört att två identiska fastigheter, med samma standard har olika hyresnivåer beroende på när husen är byggda. Orimliga skillnader i hyror har aldrig jämnats ut eftersom hyreshöjningarna har varit de samma över hela fastighetsbeståndet. Med den nya hyressättningsmodellen ska faktorer som lägenhetens storlek och standard, samt byggnaden och utemiljöns standard avgöra hyresnivån.

Den nya hyressättningsmodellen är alltså inte ett sätt att höja hyran, utan ett sätt att omfördela hyrorna så att du som hyresgäst betalar rätt hyra för din lägenhet i jämförelse med andra lägenheter.

Införandet av modellen kommer att ske successivt under ett antal år för att undvika kraftiga höjningar för de lägenheter som hittills haft en för låg hyresnivå.

Tre faktorer styr hyressättningen

Hyressättningen utgår från följande tre faktorer:

Lägenhetens storlek: storleken på lägenheten, dvs. hur många kvadratmeter den är på och hur många rum den har, har störst betydelse vid bedömning av hyran.

Lägenhetens standard: med standard i lägenheten menas badrummet och kökets standard, ytskikt, tillgång till balkong och uteplats etc. Vid lägenhetsbedömningen har vi tagit hänsyn till de lägenheter där hyresgästerna själva betalar för uppvärmningen, dvs. kallhyra.

Fastighetens standard: här bedöms den tekniska kvaliteten för fastigheten, dvs. utemiljö, tvättmöjligheter, sophantering. Typen av hus är också en avgörande faktor. Exempelvis har en marklägenhet ett högre värde än en lägenhet i ett flerbostadshus.