Värme

 

Vi ska hålla en rumstemperatur på 21 grader i våra hus, med undantag för de hus där det enbart finns eluppvärmning på det privata elabonnemanget.

Trots kravet på en rimlig energiförbrukning så är det viktigt för oss att våra hyresgäster har en god inomhusmiljö, bra luftkvalitet i lägenheten och rätt temperatur på vattnet i kranen både för kallt och varmt vatten.

Under de senaste åren har samtliga våra fastigheter energianalyserats. Värmesystemen har justerats och nya termostater till elementen har satts in. När vädret slår om och det blir svalare ute kan det upplevas lite kallare inomhus och elementen är inte nödvändigtvis varma. Elementen blir inte varma förrän rumstemperaturen understiger 21 grader, oavsett utomhustemperaturen.

Temperaturen i din lägenhet ska vara 21 grader mitt i rummet, ca 1 meter över golvet och 1 meter från yttervägg. Det är alltså inte ovanligt att det är lägre temperatur i fönstersmyg eller vid golvet.

Det viktiga är inte om elementet är varmt utan vilken temperatur det är i rummet. Därför är det viktigt att du kontrollmäter din rumstemperatur med en tillförlitlig termometer innan du gör en eventuell felanmälan. 

Visar termometern lägre än 20 grader kan du kontrollera:

  • Har du möblerat tätt framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet? 
  • Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt? 
  • Är elementet kallt nedtill men varmt upptill?  Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. 
  • Är elementet varmare nedtill och kallare upptill?  Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan.