Elen försvinner

 

Om elen försvinner ska du först stänga av den elapparat du använde senast. Därefter kontrollerar du säkringarna (=propparna) i ditt säkringsskåp. I säkringsskåpet kan du se om en säkring gått sönder. Har det färgade ögat lossnat så är säkringen sönder. Byt denna i så fall, men se till att du byter till en säkring med samma styrka (=samma färg på bottenplattan). Att det är samma färg/styrka är viktigt då det är säkringarna som skyddar elledningarna från överbelastning. Vill det sig illa så kan överbelastade elledningar börja brinna.

 

Här ser du färgskillnad på "ögat"

 

När du bor i lägenhet är det säkringar med 10A som är vanligast.

 

I vissa lägenheter finns säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i ställer vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltid ska stå i uppfällt läge. Har de fällts ner så har säkringen gått, då fäller du bara upp den igen.

 

 

 

 

Anlita alltid en behörig elektriker vid elinstallationer.