Överlåtelse


Man har möjlighet att ansökan om överlåtelse av ett hyresavtal på närstående som man varaktigt sammanbott med på adressen. Varaktigheten ska vara cirka tre år och upphör om sökande flyttar ut och sedan flyttat in igen.
Som närstående räknas föräldrar, barn, syskon, eventuellt andra släktingar och samboende under äktenskapsliknande former. Vi gör sedvanlig inkomstprövning.


Make/maka
Grundprincipen enligt §33-34 Hyreslagen är att hyresvärden måste godkänna att hyresrätten till en bostad överlåts. Vid överlåtelse övertas bostaden i befintligt skick. Överlåtelse till make/maka eller sambo. Hyresvärden är skyldig att godta make/maka som hyresgäst vid dödsfall, skilsmässa eller boskillnad. En förutsättning är dock att makarna verkligen bott tillsammans i bostaden och att det finns ett beslut om äktenskapsskillnad eller ett skriftligt bodelningsavtal.


Sambo
Samma sak som make/maka gäller då sambor flyttar isär. Antingen ska bostaden ha införskaffats för gemensamt bruk (boende) eller så ska parterna ha barn gemensamt. För att räknas som sambor krävs att de boende är ogifta och lever tillsammans under äktenskapsliknande former.


Närstående
Överlåtelse till närstående.

Överlåtelse till närstående (föräldrar, barn, syskon eller andra släktingar) kan ske om övertagaren varaktigt sammanbott med hyresgästen sedan inflyttningsdatum och de har brukat hela bostaden tillsammans. Enligt den praxis som finns krävs cirka tre års sammanboende för att det skall betraktas som varaktigt. Vid dödsfall kan överlåtelse godkännas även vid ett kortare sammanboende. Den som vill ta över en bostad genomgår sedvanlig solvens- och vandelkontroll. Observera att överlåtelse inte kan ske till en person som är inneboende eller till någon som hyr lägenheten i andrahand. Man kan inte heller testamentera bort en hyresrätt.


För ett godkännande krävs
En förutsättning för att överlåtelse skall kunna ske är att den som övertar lägenhet uppfyller ovanstående och har tillräcklig inkomst för att klara av hyran och att det inte har varit några allvarliga störningar i boendet. 

Blankett för att ansöka om överlåtelse av lägenhet

 

 

 

 

 

 

Blankett för att ansöka om överlåtelse av lägenhet hittar du längst ner på sidan