Snöröjning

 

 

När snö eller halka kommer ställer du dig kanske frågan om hur snöberedskapen fungerar och hur detta påverkar och prioriteras i ditt bostadsområde. 

Prio ett är alltid att utryckningsfordon kan ta sig fram därefter står säkerhet och framkomlighet i fokus.

På våra parkeringar och andra större ytor körs det med stora maskiner, ibland är denna tjänst inhyrd av lokala entreprenörer. Står du med din bil på en parkering plogar vi runt om. Det kan då uppstå en snövall runt din bil, denna vall får du själv ta bort för att komma fram. På mindre gångar fram till entréer kör vi med små traktorer och på ställen där vi inte kommer fram med maskiner handskottar vi. Plogning med maskiner och handskottning pågår parallellt. Snöar det mycket avvaktar vi tills det snöat färdigt.

När det gäller ishalka så försöker vi grusa i förebyggande syfte men även grusa när det kommer mer halka.

Bor du i marklägenhet ska du själv sköta halkbekämpning och snöskottning i anslutning till din lägenhet, till exempel vid din ingång och trappa.