Styrelse

 

Styrelsen för Göingehem AB utses av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun för tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast efter val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av ordinarie årsstämma som följer efter nästa val av kommunfullmäktige.
Styrelsen för år 2015--2018 består av 5 ledamöter och lika många ersättare.

Utsedda av kommunfullmäktige i Östra Göinge är;

Ordinarie:

Jerker Westdahl, (m) Ordförande

Emma Hansson, (fp) Ledamot

Hans Andersson, (s) Vice ordförande

Sten Persson, (s) Ledamot

Ann-Sofie Stolpe, (sd) Ledamot

 

Ersättare:

Ulf Gabrielson, (m) Ersättare

Magnus Nilsson, (kd) Ersättare

Miklos Liewehr, (s) Ersättare

Hans Skoug, (s) Ersättare

Lars Persson, (sd) Ersättare