Styrelse

 

Styrelsen för Göingehem AB utses av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun för tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast efter val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av ordinarie årsstämma som följer efter nästa val av kommunfullmäktige.
Styrelsen för år 2019--2022 består av 5 ledamöter och lika många ersättare.

Utsedda av kommunfullmäktige i Östra Göinge är;

Ordinarie:

Magnus Nilsson, (KD) Ordförande

Martin Skagerholm, (M) Ledamot

Erling Emsfors, (M) Ledamot

Karl-Erik Innala, (S) Vice ordförande

Ann-Sofie Stolpe, (SD) Ledamot

 

Ersättare:

Gordon Liljegren, (M) Ersättare

Camilla Dahlström, (M) Ersättare

Per-Olof Dahl, (C) Ersättare

Sten Persson, (S) Ersättare

Lars Persson, (SD) Ersättare