Fixartjänst

 

För dig som är 70 år eller äldre och är bosatt i vår kommun erbjuder Östra Göinge kommun en kostnadsfri fixartjänst

Fixartjänsten erbjuder hjälp med enklare vardagssysslor för att förebygga fallskador och stödja dig som vill bo kvar i ditt ordinarie hem.

Arbetet utförs av personal och brukare från handikappomsorgens dagliga verksamhet. 

Bokning
Ring 044-775 62 68 / 044-775 61 95   vardagar kl 9.00-15.00.


Utförande
Arbetet utförs på  tisdagar, eller efter överenskommelse. Varje uppdrag får uppgå till maximalt 1 timme per hushåll och månad, undantag från detta prövas av ansvarig chef.

 Exempel på tjänster som utförs:

–  Sätta upp tavlor och lampor
–  Byta glödlampor och säkringar
–  Byta gardiner
–  Fästa upp sladdar och ledningar
–  Pumpa rullstolsdäck
–  Hämta saker från vind och källare
–  Smörja och justera lås
–  Sätta upp och ta ner stege vid sotarbesök
–  Allmän översyn för att förebygga olyckor
–  Kontrollera och montera brandvarnare

 

Exempel på tjänster som inte utförs:

–  Städning
–  Trädgårdsskötsel
–  Snöskottning
–  Fönsterputs
–  El-arbete
–  VVS-arbete
–  Byte av glasrutor
–  Byte av lås