Inflyttning

När du ska flytta in i din nya lägenhet är det lite du behöver tänka på!

Nycklar

Nycklarna hämtar du på huvudkontoret i Sibbhult. Se öppettider här. Ring gärna och tala om för oss när du planerar att komma!

Ha med dig ditt hyresavtal som är påskrivet av både dig och oss. Du ska även ha med dig ett kvitto på betald hyra.

Tid för inflyttning

Om inget annat har avtalats gäller hyreslagen §7 som säger:
När hyrestiden har löpt ut skall hyresgästen senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den nye hyresgästen.
Infaller dag då lägenheten skall tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det istället ske nästa vardag.

El

Ring till ditt elbolag för att koppla på strömmen i din lägenhet. Gör detta i god tid för att vara säker på att du har ström när du flyttar in.

Du som flyttar in i lägenhet i Hanaskog ringer till Kviinge el, tel 044-633 59 fm. Övriga orter ringer till Eon, tel 020-22 24 24


Har du ordnat hemförsäkring?