Fullmakt

 

 

Här hittar du en fullmakt som du kan använda om någon annan än du själv ska sköta dina ärenden hos oss, till exempel diskutera din hyra eller felanmäla något i din lägenhet. Endast den som står på ett kontrakt får till exempel anmäla fel i en lägenhet.

 

Fullmakt