Projekt

 

Här kan du följa våra pågående renoveringsprojekt  Vi genomför ett antal tak- fönster- och stambyten i våra fastigheter varje år för att höja standarden på våra fastigheter. I den gröna rutan nedan kan du se ett urval av vad vi genomförde under 2017.

 

Ombyggnation av lokaler till åtta lägenheter

   558

Stambyte i sex lägenheter

1 075

Underhåll i två tvättstugor 

   750

Takbyte på sju byggnader

3 097

Fönsterbyte på två byggnader

1 821

Förbättrad utemiljö

  992