Förvaltningsenheten

 

Lennart Wrangsjö

Förvaltningschef

044-775 25 51

Kontakta Lennart Wrangsjö 

 

 

 

 

Ann-Kristin Nielsen

Fastighetstekniker

Carina Ottosson

Fastighetstekniker

Inge Holmgren

Fastighetstekniker 

 

Joakim Arvidsson

Fastighetstekniker 

Madelene Alvarsson

Fastighetstekniker

Morgan Andersson

Fastighetstekniker

 

Omar Mamo

Fastighetstekniker

Per-Arne Persson

Fastighetstekniker

Roger Pettersson

Miljöchef

 

Staffan Svensson

Fastighetstekniker 

Tord Holmer

Fastighetstekniker