Fastighetsenheten

 

 

 

 

 

 

Lennart Wrangsjö

Förvaltningschef

 

 

 

 

 

 

Madelene Alvarsson

Fastighetstekniker

 

 

Inge Holmgren

Fastighetstekniker

 

Joakim Arvidsson

Fastighetstekniker

 

Staffan Svensson

Fastighetstekniker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niklas Milell

Fastighetstekniker / snickare