Energi!

 

EPC-projektet är nu i den aktiva fasen och beräknas hålla på i 15 månader. Vi ska tilläggsisolera, byta termostatventiler, ställa in flödena i värmesystemen mm.

Efter det att allt är klart kommer det att generera stora besparingar på energiförbrukningen, besparingar som kommer att användas till andra angelägna åtgärder inom företaget. Dessutom drar vi ett stort strå till att skona miljön vad gäller koldioxid, kväveoxid och svaveloxid. Och sist, men inte minst, inomhusklimatet i lägenheterna blir än bättre och vi får genom automatiska övervakningssystem möjlighet att agera/felavhjälpa innan beröda hyresgäster ens hinner märka något.

  

 

 

 

 

 

Hjälp oss spara pengar!

 

Läs mer på sabo.se

Energispartips

Följ Harry på Allmännyttans energisparkampanj på facebook.