Huskurage - Visa omsorg

 

HUSKURAGE MOT VÅLD I HEMMET – VISA OMSORG OM DIN GRANNE!

Göingehem AB har beslutat att införa policyn Huskurage. Vi vill förhindra våld i hemmet genom att uppmärksamma frågan och uppmuntra grannar att agera.
Det kan vara livsavgörande att agera direkt när våld, eller hot om våld, sker i huset där vi bor eller vistas. Med hjälp av Huskurage vill vi som bostadsbolag bidra till ökad trygghet för alla boende inom Göingehem.

Att göra vid oro för våld eller hot om våld:

  • Ring på hos grannen för att höra hur det är.
  • Vid behov ta hjälp av någon annan granne
  • Vid behov – kontakta Göingehem eller ring Göingehems trygghetsjour – via Securitas på telefonnummer 010-470 52 52 
  • Ring polisen – 112 – i situationer som du upplever som akuta eller hotfulla mot dig eller annan person.

Policyn Huskurage
Vi på Göingehem AB vill inte att någon ska behöva känna sig otrygg i sitt hem, och har därför beslutat införa policyn Huskurage. Genom att hjälpas åt och visa civilkurage kan vi förebygga, förhindra och stoppa hot och våld. Du kan läsa mer om policyn på www.huskurage.se

HUSKURAGE – EN POLICY VID ORO
FÖR VÅLD I NÄRA RELATION