Glimåkra

 

På gång.....

 

 • Sätta uteluftsventiler Ågagatan 5

Klara arbeten 

 • Målning vindskivor Marknadsvägen 1 (2018)
 • Målning fönster Marknadsvägen 10-16 (2018)
 • Målning/ommålning av träfasader, foder, knutbrädor, vinskivor, balkong- och verandaräcke, plåtlister på Bagarliden 3
 • Målning/ommålning av vindskivor på Storgatan 28
 • Målning/ommålning av vindskivor på Marknadsvägen 1
 • Målning/ommålning av vindskiveplåtar, plåtdetaljer, hängrännor/stuprör, balkongräcke, balkongundersida, putsfasader, fönster/fönsterdörar, ytterdörrar på Storgatan 35
 • Målning/ommålning av vindskivor, pelare/balkar till balkonger, stålräcke vid källarnedgång, träfasder på framsida på förråd och carport på Skolgatan 3
 • Låsbyte i alla lägenheter  januari 2016
 • Lönsbodavägen 6 C-M renovering av loftgång
 • Bagarliden 3 rivning av garage
 • Bagarliden 3 tvättning och målning av fasad
 • Högsmavägen 1 beklädnad av fasad  och nya fönster på östra gaveln
 • Måla franska balkonger Storgatan 28
 • Målning balkongfronter Ågagatan 1, 3, 5
 • Takbyte Lönsbodavägen 6 A-B
 • Staket Marknadsvägen 16