Personal

 

Göingehem är uppdelade i olika enheter:

Adminstration

Den här enheten har hand om den centrala administrationen såsom bokföring, bokslut, fakturor, löner, krav, störningar, uthyrning av lägenheter och marknadsföring. Enheten finns på kontoret i Sibbhult.

Förvaltning

Förvaltningen har hand om allt som har med våra hus och vår utemiljö att göra. Det kan till exempel vara felanmälningar i din lägenhet eller i dina allmänna utrymmen, klippning av gräsmattor,  sopor, snöröjning.

Projekt

Denna enhet har hand om projekt såsom nybyggnad, ombyggnad, större projekt i utemiljön och energi.