Personal

 

Göingehem är uppdelade i olika enheter:

Centrala administrationsenheten

Den här enheten har hand om den centrala administrationen såsom bokföring, bokslut, fakturor, löner, krav och störningar. Enheten finns på kontoret i Sibbhult.

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten har hand om allt som har med våra hus och vår utemiljö att göra. Det kan till exempel vara felanmälningar i din lägenhet eller i dina allmänna utrymmen, klippning av gräsmattor,  sopor, snöröjning.

Marknadsenheten

Marknad har hand om uthyrning, visning  och  besiktning av våra lägenheter. De sköter även marknadsföringen av företaget. Denna enheten sitter också i Sibbhult.

Projektenheten

I denna ingår projektchef Kent Göstasson som har hand om våra nybyggen, lokaler och bostadsanpassningar. Niclas Bengtsson, drifttekniker, har hand vårt energisparprojekt (EPC). Niklas Milell som är snickare.