Personal

Göingehem är uppdelade i olika enheter:

Centrala administrationsenheten

Den här enheten har hand om den centrala administrationen såsom bokföring, bokslut, fakturor, löner, krav och störningar. Enheten finns på kontoret i Sibbhult.

Marknadsenheten

Marknad har hand om uthyrning, visning  och  besiktning av våra lägenheter. De sköter även marknadsföringen av företaget. Denna enheten sitter också i Sibbhult.

Fastighetsenheten

Enheten finns i Broby och i den ingår  fastighetschefen och fastighetsteknikerna. De har hand om felanmälningar som gäller din lägenhet och de allmänna utrymmena i huset.

Miljöenheten

Miljöenheten, miljöchef och miljötekniker,  har sitt kontor i Knislinge. De har hand om  yttre miljö som skötsel av gräsmattor, lekplatser, sopor och snöröjning.

Projektenheten

I denna ingår projektledaren Kent Göstasson som har hand om våra nybyggen, lokaler och bostadsanpassningar. Niclas Bengtsson, drifttekniker, har hand vårt energisparprojekt (EPC). Niclas och Kent sitter även de i Sibbhult