Broby

 

På gång.....

 

 • Ny tvättstuga på gården Östra Järnvägsgatan 15
 • Nya miljöhus Östra Järnvägsgatan 15
 • Målning trapphus Vegagatan 9-11
 • Målning/ommålning taksprång/underslag på Tydingegatan 9-11
 • Målning/ommålning vindskivor, underslag, plåtfasader (takkupor mot söder), fönster och fönsterdörrar på Vegagatan 11
 • Målning/ommålning av träfasader vi entréer, förråds- och källardörrar på Verkstadsgatan 11-17
 • Målning av träväggar /plank och takspång vid grillplatser Verkstadsgatan 11-17
 • Fasadtvätt på Västra Järnvägsgatan 11-19
 • Målning/ommålning av putsfasader Tydingegatan 10 A-D
 • Nybygge på Ryttaren 7, Linnegatan 6.
 • Byggnation av LSS-boende på kv Nejlikan
 • Parkgatan 3 byte av fasad plus målning
 • Brobygården (gamla) målning av fasad
 • Brobygården (gamla) renovering skorstenar
 • Brobygården (gamla) rengöring av taket
 • Ågatan 9 blästring av balkongtak plus målning
 • Olja allt trä Ö Järnvägsgatan 11
 • Måla balkongfronter Tydingegatan 10
 • Målning plus lagning Tydingegatan 9-11

 

Målning av fasaden på Tydingegatan 10 i Broby.