Miljö

 

Nu är vi miljödiplomerade för ett år framåt igen! Vi har under året följt våra mål och förbättrat vårt miljötänk.

Våra mål för 2018 var bland annat att uppgradera våra tvättstugor så att de förbrukar mindre vatten och energi. Detta genom energisparande självdoserande maskiner som förbrukar rätt mängd tvätt- och sköljmedel. Dessutom bidrar detta till färre förpackningar. Fasa ut bensindrivna verktyg och maskiner till batteridrivna för att minska utsläpp av koldioxid. Förbättra sopsorteringen med till exempel kameraövervakning i miljöhus. Sorteringen blir bättre med övervakning och det förbättrar arbetsmiljön för vår personal.

 

Organisationen följer ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:

En miljöpolicy tagen av VD och ledninggruppen den 20 okktober 2016 tillika mål och handlingsplan.
En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
Genomfört konkreta miljöförbättringar
Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
Förankrat och redovisat miljöarbetet
Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete

Detta är ett ”levande” projekt, vilket betyder att vi hela tiden ska följa de planer för miljöarbetet vi tagit fram och även göra förbättringar. Miljödiplomeringen gäller ett år, därefter ska en ny revision göras.

Miljödiplom (öppnas i PDF)

Läs mer om Svensk miljöbas här

 

miljödiplom

.