Miljö

 

Nu har vi äntligen fått vårt miljödiplom enligt Svensk Miljöbas. All personal har varit mer eller mindre inblandad i arbetet som tagit drygt ett år att genomföra.

Vi har till exempel utbildat de som kör bil i tjänsten att köra miljövänligt, EcoDriving. Vi ska även fasa ut alla ej miljögodkända kemikalier och inventarier, till exempel så ska alla dubbdäck bytas ut efter hand mot godkända vinterdäck.

Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:

En miljöpolicy, mål och handlingsplan
En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
Genomfört konkreta miljöförbättringar
Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
Förankrat och redovisat miljöarbetet
Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete

Detta är ett ”levande” projekt, vilket betyder att vi hela tiden ska följa de planer för miljöarbetet vi tagit fram och även göra förbättringar. Miljödiplomeringen gäller ett år, därefter ska en ny revision göras.

Miljödiplom (öppnas i PDF)

Läs mer om Svensk miljöbas här

 

miljödiplom

.