Varför ska jag källsortera?

 

Kom och diskutera återvinning och källsortering med oss!

Vi står vid busstorget i Broby tillsammans med Östra Göinge kommun, ABF och Hyresgästföreningen. Vi bjuder på kaffe!

För att uppnå hållbar utveckling behöver vi skydda våra naturresurser som klimat, ozonlager, biologisk mångfald och våra vattentillgångar.
Varje litet val vi gör påverkar vår framtid och bidrar till den här utvecklingen. Det kan verka obetydligt att just DU slutar köpa plastpåsar, handlar närproducerat eller källsorterar ditt avfall men om vi alla ändrar vårt beteende i en positiv riktning kommer vi att göra stor skillnad för miljön och framtida generationer.