Vad ska huset heta?

 

Namntävling

 

Nu kan du hjälpa oss att sätta namn på vårt "höghus" i Knislinge.

Har du ett bra förslag på namn? Skicka då in det tillsammans med en motivering till varför du tycker att huset ska heta just det du föreslår. Glöm inte att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla är välkomna att skicka in förslag!

Förutom äran att sätta namn på huset så får vinnaren ett fint pris. 

Vi vill ha ditt förslag via brev till Göingehem AB,  Box 18, 28906 Sibbhult eller till info@goingehem.se senast den 15 januari 2019.

 

Välkommen att lämna förslag!

 

 

Regler för namntävling till höghuset

Tävlingen vänder sig till allmänheten, vuxna och barn, i Östra Göinge kommun, som bjuds in att komma med namnförslag med motivering.

Anställda och styrelse för Göingehem samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingen.

Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.

Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte som till exempel i sociala medier, hemsida eller annan annonsplats.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet eller ersättning.

Göingehem AB förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

Göingehem är inte ansvariga för tekniska fel rörande e-mail eller brev om bidrag inte kommit in.

Genom att delta i tävlingen godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Göingehems integritetspolicy. 

Tävlingsbidrag ska vara oss tillhanda senast den 15 januari 2019

En jury bestående av Göingehems styrelse utser vinnaren vid styrelsesammanträdet den 28 januari 2019. Juryns beslut går inte att överklagas. Vinnaren meddelas senast 14 dagar efter denna tidpunkt.