Marknadsenheten

Annette Persson

Marknadsassistent

044-775 25 04

Kontakta Annette Persson

Uthyrning av lägenheter i Hanaskog och Knislinge

 

 

 

 

Lotta Bengtsdotter

Marknadsansvarig

044-775 25 08

Kontakta Lotta Bengtsdotter

 

Alf Malmberg

Kvalitetsansvarig

044-775 25 30

Kontakta Alf Malmberg

Besiktning och visning av lägenheter. Integration

 

Mia Karlsson

Marknadsassistent

044-775 25 07

Kontakta Mia Karlsson

Uthyrning av lägenheter i Broby, Glimåkra, Immeln och Sibbhult