Kontroll av VA-ledningar

 

Med start i vecka 2 kommer SBVT att kontrollera alla förekommande stuprör och yttre brunnar/spygatter på det kommunala VA-ledningsnätet i Broby. 

Ledningarna kommer att spolas eller rökas/färgas samt filmas med en rörkamera för att säkerställa att de är korrekt kopplade. I de fall rökning används kan rök komma in i fastigheten om läckor förekommer eller om vattenlås inte är täta. Röken är helt ofarlig och försvinner efter en stund. 

För mer information gå in på vår hemsida www.sbvt.se 

Kontaktperson: Magnus Angelin, 010 -211 97 25 

Mvh

Skåne Blekinge Vattentjänst AB