Värmen

 

Frågan hur radiatortermostater fungerar uppkommer ofta i kontakten med våra kunder. Eftersom termostaten är det enda den boende har för att kunna justera sin inomhustemperatur är det helt naturligt att det är just denna fundering som uppkommer.

En benämning som ibland används för termostat är "känselkropp" vilket säger en hel del om vad termostaten i själva verket gör. Termostaten är i de flesta fall fylld med antingen en gas eller en vätska som expanderar när dess temperatur stiger. På så sätt känner termostaten av den omgivande temperaturen. När vätskan expanderar skjuts ett stift in mot ventilen på radiatorn som då minskar flödet så att radiatorns temperatur sjunker.

Varje termostat har en maxinställning som talar om vilken rumstemperatur man kommer erhålla då termostaten har sin största inställning.  I Göingehems lägenheter är den inställd på läge 6,5-7 som ger en inomhustemperatur på max 21°C. Man kan då få en lägre temperatur i rummet genom att vrida ner inställningen på termostaten. Försöker man värma rummet med till exempel en värmefläkt kommer termostaten att stänga flödet till radiatorn så att det bara blir värmefläkten som värmer rummet.

Med en termostat kommer flödet till radiatorn att variera, hela tiden beroende av rumstemperaturen. Detta innebär i sin tur att radiatorns temperatur kommer variera och stundtals kännas kall. Att radiatorn är kall betyder alltså inte att det är fel på värmen utan är helt normalt om rumstemperaturen är rätt.

Termostater har inte bara fördelen med att de håller en viss rumstemperatur, de sparar även energi. Eftersom de känner av rumstemperaturen kan de strypa flödet till radiatorn om rummet värms av något annat, till exempel personer eller elektrisk utrustning. Dessa så kallade internlaster blir då gratisvärme som man kan tillgodoräkna sig med hjälp av termostater

Ring vår Niclas Bengtsson, tel 044-775 25 33, om du har frågor!

 

Lär dig nya saker och få tips på hur du kan spara energi i ditt eget hem. Spela enerigarbetaren!  Klicka på bilden nedan.