Hyressättningsprojekt


Göingehem ska i samarbete med Hyresgästföreningen ta fram en ny hyressättningsmodell som ska ligga tillgrund för framtida hyror hos Göingehem.


Modellen ska bygga på vad våra hyresgäster tycker ska påverka hyrorna. Det innebär att du som hyresgäst betalar en hyra som motsvarar den standard och de egenskaper som huset och lägenheten har, även det geografiska läget kommer att vägas in. Målsättningen med modellen är att få en rättvisare hyressättning, där hyresgästen får bättre förståelse för hur hyran är uppbyggd. Hyrorna ska vara lika i hyreslägenheter med samma bruksvärde.

Vi kommer att skicka ut en enkät till alla våra hyresgäster. Där får du som hyresgäst värdera vad som är viktigt för dig i ditt boende. Enkäten till hyresgästerna i Hanaskog är redan utskickad. Nu står Knislinge på tur, därefter går vi vidare by för by. Vi är tacksamma om du vill svara på frågorna och skicka tillbaka dem till oss i svarskuvertet du får i brevet tillsammans med enkäten. För varje svar vi får in skänker vi 25 kronor till Barncancerfonden.

Vi ska även göra en besiktning av alla våra lägenheter. Detta för att se vad du har för standard i din lägenhet. I samma kuvert som enkäten ligger kommer information om när besiktning av din lägenhet ska ske. Besiktningen görs av en extern firma.

När allt detta är gjort ska det sammanställas och därefter förhandlas med Hyresgästföreningen. Vårt mål är att det ska vara klart till hyresförhandlingarna för 2019.

Frågor och funderingar?
Har du frågor och funderingar kring arbetet med rättvisa hyror kan du vända dig till oss.
Frida Hansson är projektledare på Göingehem och nås på 044-775 25 05 eller via e-post frida.hansson@goingehem.se

 

Vid frågor om hyresförhandlingen kontaktar du:
Henrik Loveby är VD på Göingehem och nås på tel 044-775 25 01 eller via e-post henrik.loveby@goingehem.se
Peter Olsén är ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen och nås på tel 010-459 17 38 eller via e-post peter.olsen@hyresgastforeningen.se