Bränneriet Broby

Här ska vi bygga två hus med två våningar och två stycken med fyra våningar. Hiss finns i alla husen vi bygger. De två mindre med två våningar kommer att ligga på den avlånga tomten mot det gula trähuset där det är Öppenvård nu. Det kommer att bli loftgångshus med åtta lägenheter i varje, totalt 16 lägenheter. På den högra tomten mot bandydammen ska vi bygga två stycken fyravåningshus. Det blir 16 lägenheter i respektive hus, totalt 32 lägenheter.  Vi vet ännu inte hur husen kommer att se ut då projektering pågår. När vi vet mer hur husen ska se ut lägger vi ut bilder här. Projektet är fördröjt, vi återkommer med information här när vi vet mer.

"Avlånga tomten" där vi ska bygga två stycken tvåvåningshus med sammanlagt 16 lägenheter.

Del av "högra tomten" där vi ska bygga två fyravåningshus med sammanlagt 32 lägenheter.

Del av "högra tomten". Bakre delen.

Bandydammen