BOMKÖRNING

 

En bomkörning uppstår när Göingehem eller vår entreprenör har planerat att utföra ett arbete i er bostad men inte kunnat åtgärda detta av någon anledning. Exempelvis att utföraren inte kommer in i bostaden eller att något har förhindrat utföraren att utföra sitt arbete. Har man som hyresgäst sagt att man ska vara hemma vid utsatt tid eller meddelat att nyckel lämnas i tuben men man inte är hemma eller att nyckeln saknas i tuben kommer en avgift uppgående till 500 kr att tas ut för bomkörningen.